Herfstborrelen bij Libertas

Bijpraten, borrelen en wellicht een voordracht uit een van de vele boeken die het café rijk is 😊.

We beginnen donderdag 23 november om 16.30 uur!

Leden-enquête: heeft de CKA toekomst? JA

De opkomst bij de ALV in 2022 was zodanig laag dat we in klein comité besloten om een ledenenquête te organiseren over de toekomst van de Communicatiekring.

Van de destijds ongeveer 50 leden hebben we er 26 benaderd, van wie er 18 de telefonische vragen beantwoordden of zelf het vragenformulier invulden. Voor bijna iedereen (16 van de 18) was netwerken de belangrijkste reden om lid te worden van de CKA, gevolgd door bijblijven in het communicatievak (14) en gezelligheid (12). Twee derde gaf aan wel eens bijeenkomsten te bezoeken en wist interessante evenementen uit het geheugen op te diepen. Redenen? Verrijking van vakkennis (13), inspiratie (10), onbekende plekken bezoeken (10).

Hamvraag
Stel dat de CKA ophoudt te bestaan, hoe erg zou je dat vinden? Dit waren de antwoorden op deze hamvraag: eeuwig zonde (3); jammer (7); maakt me niet uit (4); niet zo erg (1) en totaal geen probleem (2). Onze conclusie: een meerderheid van de respondenten zou ons verdwijnen (enigszins) betreuren. Slechts twee of drie leden zouden er geen traan om laten.

Wat willen en wat vinden de leden?
Veel leden willen wat de CKA tot nu toe al deed: evenementen, kennisoverdracht, inspiratie, een kijkje achter de schermen bij andere organisaties, netwerken op een open manier. Iets specifiekere wensen waren er ook: ‘samen een strategie of aanpak ontwikkelen: leerzaam en inspirerend’; ‘bijeenkomsten gericht op persoonlijke ontwikkeling/persoonlijk leiderschap’; ‘een inspirerende voorzitter met dito netwerk’; ‘vakgenoten ontmoeten met wie ik tussentijds kan sparren of samenwerken’.

Oppepper?
Hoe kan de Arnhemse Communicatiekring aantrekkelijker worden voor leden en zinvoller als organisatie? Een samenvatting: ‘meer matchmaking à la de Arnhemse Uitdaging, ook zakelijk’; ‘de focus breder trekken van communicatie naar participatie’; ‘meer inhoudelijke vraagstukken’; ‘interessante sprekers vragen’; ‘iets doen rond thema duurzaamheid’;’ verdieping in kleine groepen rond thema’s die een lid met bijzondere werkkring/opdracht inbrengt’; ‘ludieke locaties’; ‘verschillend aanbod voor junioren en senioren’; ‘minder borrels, meer zomercolleges o.i.d.’.
En verder ook dit: ‘’Meer balans tussen het aantal zzp’ers en mensen die bij een organisatie werken: 50/50 zou mooi zijn.’ En dit: ‘de CKA is vrijblijvend en weinig concreet. Samenwerken in een project (zoals met de Arnhemse Uitdaging) geeft meer richting en doel.’ En: ‘Hoe koppel je kennis aan ieders ervaring om te innoveren en van kennis naar wijsheid te komen?’

[Met grote dank aan Arghje de Sitter voor de uitwerking en deze samenvatting.]

Conclusies
De meeste leden zien graag dat de CKA blijft bestaan. Hoe we daar invulling en nieuw elan aan geven, is aan ons allemaal tezamen.
Op dit moment is er geen officieel bestuur; alleen een penningmeester (Peter Drent). Ook gaf oud-lid Hannah Overdijk aan zich opnieuw te willen inzetten voor de CKA. Wellicht kunnen we werken met projectgroepen die incidenteel de organisatie van een bijeenkomst op zich willen nemen.

Dus heb jij een idee voor een workshop, bedrijfsbezoek, zomercollege of kennissessie: laat het ons weten. Alleen samen kunnen we de CKA nieuw leven inblazen!

  • Herfstborrelen bij Libertas

  • Leden-enquête: heeft de CKA toekomst? JA

Geen Evenementen