Zomerborrel 2023 zoekt locatie 😎!

In de afgelopen jaren hebben we tijdens de CKA-zomerborrel vele mooie en inspirerende locaties mogen bezoeken, denk aan het Watermuseum, het Nederlands Openluchtmuseum, Sportcentrum Papendal, Rozet, Stadspark Coehoorn, en nog veel meer! Maar waar moeten we wat jou betreft in de eerste week van juli samenkomen om bij te praten en samen te proosten op de zomer? We zijn zeer benieuwd naar jullie suggesties!

Heb jij de locatie voor de 2023-editie van de CKA-zomerborrel gevonden? Mail dan naar info@communicatiekringarnhem.nl of bel/app Peter op 06-14534192

Gezond buurtrestaurant, Modekwartier én kennissessie in de herkansing

Deze lente doen we een beroep op jullie communicatiekennis en actieve bijdrage voor een relatie van de Arnhemse Uitdaging én voor het Modekwartier. Daarnaast vragen we jullie mee te denken over een verrassende locatie voor de jaarlijkse zomerborrel. Na de zomer gaan we in de herkansing voor de kennissessie ‘Datagedreven Communicatie & Smart Content’!

 

 

  1. Denksessie buurthuisrestaurant Brasserie De School in Huis vóór de Wijk in Malburgen 🍽️ – https://communicatiekringarnhem.nl/programma/denksessie-buurthuisrestaurant-brasserie-de-school-in-huis-voor-de-wijk-in-malburgen/
  2. Glamour of vergane glorie? Een CKA-sessie met het Modekwartier 👚 – https://communicatiekringarnhem.nl/programma/glamour-of-vergane-glorie-een-cka-brainstorm-met-het-modekwartier/
  3. Donderdag 28 september: Kennissessie 💡 Datagedreven Communicatie (@VGZ) – https://communicatiekringarnhem.nl/programma/kennissessie-datagedreven-communicatie-smart-content/

 

Leden-enquête: heeft de CKA toekomst? JA

De opkomst bij de ALV in 2022 was zodanig laag dat we in klein comité besloten om een ledenenquête te organiseren over de toekomst van de Communicatiekring.

Van de destijds ongeveer 50 leden hebben we er 26 benaderd, van wie er 18 de telefonische vragen beantwoordden of zelf het vragenformulier invulden. Voor bijna iedereen (16 van de 18) was netwerken de belangrijkste reden om lid te worden van de CKA, gevolgd door bijblijven in het communicatievak (14) en gezelligheid (12). Twee derde gaf aan wel eens bijeenkomsten te bezoeken en wist interessante evenementen uit het geheugen op te diepen. Redenen? Verrijking van vakkennis (13), inspiratie (10), onbekende plekken bezoeken (10).

Hamvraag
Stel dat de CKA ophoudt te bestaan, hoe erg zou je dat vinden? Dit waren de antwoorden op deze hamvraag: eeuwig zonde (3); jammer (7); maakt me niet uit (4); niet zo erg (1) en totaal geen probleem (2). Onze conclusie: een meerderheid van de respondenten zou ons verdwijnen (enigszins) betreuren. Slechts twee of drie leden zouden er geen traan om laten.

Wat willen en wat vinden de leden?
Veel leden willen wat de CKA tot nu toe al deed: evenementen, kennisoverdracht, inspiratie, een kijkje achter de schermen bij andere organisaties, netwerken op een open manier. Iets specifiekere wensen waren er ook: ‘samen een strategie of aanpak ontwikkelen: leerzaam en inspirerend’; ‘bijeenkomsten gericht op persoonlijke ontwikkeling/persoonlijk leiderschap’; ‘een inspirerende voorzitter met dito netwerk’; ‘vakgenoten ontmoeten met wie ik tussentijds kan sparren of samenwerken’.

Oppepper?
Hoe kan de Arnhemse Communicatiekring aantrekkelijker worden voor leden en zinvoller als organisatie? Een samenvatting: ‘meer matchmaking à la de Arnhemse Uitdaging, ook zakelijk’; ‘de focus breder trekken van communicatie naar participatie’; ‘meer inhoudelijke vraagstukken’; ‘interessante sprekers vragen’; ‘iets doen rond thema duurzaamheid’;’ verdieping in kleine groepen rond thema’s die een lid met bijzondere werkkring/opdracht inbrengt’; ‘ludieke locaties’; ‘verschillend aanbod voor junioren en senioren’; ‘minder borrels, meer zomercolleges o.i.d.’.
En verder ook dit: ‘’Meer balans tussen het aantal zzp’ers en mensen die bij een organisatie werken: 50/50 zou mooi zijn.’ En dit: ‘de CKA is vrijblijvend en weinig concreet. Samenwerken in een project (zoals met de Arnhemse Uitdaging) geeft meer richting en doel.’ En: ‘Hoe koppel je kennis aan ieders ervaring om te innoveren en van kennis naar wijsheid te komen?’

[Met grote dank aan Arghje de Sitter voor de uitwerking en deze samenvatting.]

Conclusies
De meeste leden zien graag dat de CKA blijft bestaan. Hoe we daar invulling en nieuw elan aan geven, is aan ons allemaal tezamen.
Op dit moment is er geen officieel bestuur; alleen een penningmeester (Peter Drent). Ook gaf oud-lid Hannah Overdijk aan zich opnieuw te willen inzetten voor de CKA. Wellicht kunnen we werken met projectgroepen die incidenteel de organisatie van een bijeenkomst op zich willen nemen.

Dus heb jij een idee voor een workshop, bedrijfsbezoek, zomercollege of kennissessie: laat het ons weten. Alleen samen kunnen we de CKA nieuw leven inblazen!

  • Zomerborrel 2023 zoekt locatie 😎!

  • Gezond buurtrestaurant, Modekwartier én kennissessie in de herkansing

  • Leden-enquête: heeft de CKA toekomst? JA

Kennissessie 'Datagedreven Communicatie & Smart Content'
Wil jij weten waarom data zorgen voor betere resultaten van (de) communicatie(inspanningen)? Of ben je gewoon nieuwsgierig hoe data kunnen bijdragen aan effectieve content? Kom dan donderdag 28 september naar de CKA kennissessie ‘Datagedreven Communicatie & Smart Content’. De kennissessie wordt verzorgd door Paul Gremmen en Maarten Ros van Contenture en start met een korte theoretische introductie. Daarna laten Paul en Maarten aan de hand van best practices zien hoe je datagedreven communicatie in de praktijk toepast. En natuurlijk ook welke resultaten dat oplevert. RIVM, ProRail Ze illustreren met voorbeelden dat smart content echt impact maakt. Dat doen ze aan de hand van data-inzichten, how-to’s en cases van onder meer RIVM, ProRail en de drinkwaterbedrijven. Zo wordt voor iedereen inzichtelijk waarom data onmisbaar worden in het werk van de communicatie-expert. Tijdens de kennissessie leer je meer over:
  1. hoe je met een blind spot analyse reputatieschade kunt voorkomen
  2. hoe inzicht in de informatiebehoefte van je doelgroep helpt om communicatiedoelen te realiseren
  3. hoe je als communicatie-expert je team kunt ondersteunen om in deze complexe emotiemaatschappij – vol desinformatie – mensen wél te bereiken
  4. en nog veel meer natuurlijk
Case VGZ Voor deze sessie zijn we gast bij VGZ. Jaap de Bruijn, stakeholdermanager bij VGZ, zal ook vertellen over hoe het bedrijf data inzet voor hun campagnes. De afdeling Corporate Communicatie & Public Affairs selecteert op basis van stakeholderanalyses relevante thema’s voor de positionering en thematische campagnes. Die worden ondersteund met smart content waarnaar in de campagnes en door relaties wordt gelinkt. Zo ontstaat een datagedragen contentstrategie aansluitend bij interesses en posities van relevante stakeholdergroepen. Datum: donderdag 28 september 2023 Locatie: VGZ (Nieuwe Stationsstraat 12 / Navigatie-adres: Willemstunnel 1 6811 KZ Arnhem) Tijd: 16.00 – 17.30 uur (inloop 15.30 uur + borrel na afloop) Introducé mee? Heb jij een collega, communicatievriend of kennis voor wie deze sessie ook interessant is? Neem hem/haar dan mee – elk CKA-lid mag gratis één introducé meenemen.