Acquisitie in CKA-verband? Niet doen!

De afgelopen tijd is het enkele malen voorgekomen dat CKA-leden zijn benaderd door andere kringgenoten met een zakelijk aanbod. Dit druist in tegen de gedragsregels van de CommunicatieKring Arnhem: hierin is expliciet vastgelegd dat acquisitie via de kring uit den boze is. Het bestuur heeft dit aan de betrokken leden kenbaar gemaakt, en hen dringend verzocht te stoppen met deze activiteiten.

Het bestuur van de CommunicatieKring is hoogst ongelukkig met deze incidenten, en zal zich de eerstvolgende bestuursvergadering buigen over mogelijke aanscherping van het beleid op dit punt. We vragen jullie, zoals velen al deden, dergelijke acquisitie bij ons te blijven melden zodat we actie kunnen blijven ondernemen, en bieden jullie bij deze excuses aan voor de gang van zaken.

Geef een reactie