Hondsbroeksche Pleij, de kraan van Nederland

Kaart wordt geladen...

Datum / Tijd
15 mei 2012
16:30 uur

Locatie
Zalencentrum Wieleman


De Hondsbroeksche Pleij, in de uiterwaarden bij Westervoort, is al sinds jaar en dag de kraan van Nederland omdat hier de watertoevoer op de Rijn en IJssel wordt geregeld. Tevens is Hondsbroeksche Pleij een Ruimte voor de Rivierproject. Ruimte voor de Rivier is het grootste hoogwaterveiligheidsprogramma van Nederland waarbinnen tot 2015, 39 maatregelen worden genomen die ervoor moeten zorgen dat Nederland veilig is bij hoogwater.

Bij Hondsbroeksche Pleij werd een dijk verlegd en een regelwerk gebouwd om daar te zorgen dat het water beter gereguleerd kan worden bij hoogwaterstanden.

Om deze grootschalige ingrepen te plegen, was het contact met de omgeving en belangengroepen en de communicatie een belangrijk onderdeel van het proces. Rijkswaterstaat kent al ruime tijd het omgevingsmanagement, naast communicatie. Hoe deze beide disciplines op elkaar worden afgestemd en de communicatie en het contact met de omgeving wordt ingericht, horen we tijdens ons bezoek aan dit bijzondere project op dinsdag 15 mei van omgevingsmanager Rutger Blankvoort en communicatieadviseur Petra Heuvelmans, beiden van Rijkswaterstaat.

Kijk voor meer informatie over de Hondsbroeksche Pleij op www.ruimtevoorderivier.nl/hondsbroekschepleij

Locatie: Zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11 in Westervoort (klik hier voor een kaartje)

Programma:

16.30 uur:  inloop
17.00 uur: aanvang programma: presentatie door Rutger Blankvoort, omgevingsmanager Rijkswaterstaat
17.20 uur: vertrek naar buiten, naar de dijk, om vandaar naar het regelwerk te kijken en aan te geven hoe de verplaatsing van panden verliep, en waar de dijk werd verlegd.
18.00 uur: terug naar Wieleman, presentatie Petra Heuvelmans, communicatieadviseur Rijkswaterstaat
18.30 uur: borrel met uitgebreide hapjes
20.00 uur: einde programma

Reserveren

U moet ingelogd zijn om u aan te kunnen melden.