Stichting War Requiem zoekt vrijwilliger communicatie

De Stichting War Requiem – Bridge to the Future stimuleert bewustwording op het gebied van oorlog, vrede en vrijheid door culturele initiatieven en gelegenheden voor gedachtewisseling en meningsvorming. De stichting organiseert jaarlijks in de week van de herdenking van de Slag om Arnhem een conferentie met als doel mensen toekomstgericht na te laten denken over oorlog en vrede. De stichting zoekt een bevlogen vrijwilliger communicatie.

Functie

De communicatie planmatig organiseren, identificeren van de relevante doelgroepen, informeren van belangstellenden en werven deelnemers voor de conferentie, via de website, nieuwsbrief (oplage 1.100 adressen) en andere kanalen.

Gebruik van online media, opzetten Facebook, benutten mogelijkheden free publicity, initiëren van interviews en aanleveren content bij online media van samenwerkingspartners.

Taken

  • Redactie van de website en (digitale) nieuwsbrief
  • Beheren, volgen en reageren op uitingen via sociale media.
  • Beheren database relaties en abonnees nieuwsbrief.
  • Bedenken en uitvoeren van promotionele activiteiten en presentaties.
  • Mede-organiseren van de conferentie.
  • Redactie van programma-informatie en uitnodigingen.
  • Contacten onderhouden met pers en andere media, persberichten en fotomateriaal.

 Profiel

Kennis van en ervaring met communicatie en evenementen, representatief, in staat de conferentie enthousiast uit te dragen. Gevoel voor communicatie met zowel wat ouder publiek als jongere publieksgroepen.

 Uitvoering

De vrijwilliger kan vanuit eigen verantwoordelijkheid de taken ‘vanuit huis’ uitvoeren en heeft structureel overleg met (de voorzitter van) het bestuur.

Verwacht tijdsbeslag: door het jaar heen 10 uur per maand, oplopend tot 4 á 8 uur per week tegen de zomer en in de week van de conferentie in september ca. drie dagen.

Interesse?

Schrijf naar Dick van der Meer (voorzitter bestuur) via info@bttf.nl of bel 06 54372205.

Geef een antwoord